לוח בחינות שנת הלימודים תשע"ה

לוח בחינות תואר שני

 

 

שעות הבחינה יפורסמו בסמוך למועד הבחינות 

     

 

צור קשר