פניות תלמידים למוסדות הפקולטה

פניות תלמידים למוסדות הפקולטה

 

פניות תלמידים שאינן בתחום טיפולה של מזכירות התלמידים יופנו לוועדת ההוראה במכתב מנומק, באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת:v_h@tauex.tau.ac.il


הוועדה תדון בפנייה ותשובתה תועבר לתלמיד אף היא בדואר אלקטרוני.


הוועדה תדון שנית בפנייתו של תלמיד אך ורק אם הובא בפניה מידע נוסף שלא היה בידה בדיון הקודם.

צור קשר