התמחות בניהול בינלאומי - תשע"ו

 מרכזת ההתמחות - פרופ' אורלי יחזקאל

מרכז שירות לסטודנט - 03-6408521 

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ו


 

התחזקות מגמת הגלובליזציה בעשורים האחרונים, לצד התמורות הכלכליות, המוניטריות, הדמוגרפיות, הפוליטיות והגיאופוליטיות, שמאפיינות את העולם המודרני, הביאו לעלייה משמעותית בהיקף הפעילות של חברות גלובליות. כמו כן, במספר השחקניות הגלובליות, בשינוי מהותי במבנה השווקים והתחרות הגלובלית ובצורך בפיתוח יכולות ניהול ומנהיגות שמתאימים לרמת המורכבות ואי הוודאות, איתן צריכות להתמודד חברות רב לאומיות.
 

בישראל פועלים כיום חברות ותאגידי ענק מכל העולם. לצידן, חברות ישראליות רבות, מתחומים שונים, שהשכילו לגדול ולהתרחב לעולם.
 

תכנית הלימודים, שכוללת התמחות בניהול בינלאומי, נועדה להכשיר את המשאב האנושי העתידי שימלא את שדרות הניהול בחברות הללו בשנים הבאות. התכנית מיועדת למי ששואף להשתלב בעתיד בתפקידים שמצריכים יכולות וידע בניהול פעילויות גלובליות, לצד הבנה בינתרבותית עמוקה. תפקידים שפותחים אופקי קריירה מגוונים.
 

במסגרת התכנית, יירכשו הסטודנטים ידע ספציפי בהיבטים העסקיים (International Business) והניהוליים (International Management) של הפעילות הגלובלית.
התכנית הייחודית תאפשר לסטודנטים לקבל תובנות אינטרדיסציפלינריות של הפעילות הגלובלית ברמה המערכתית, הארגונית והמנהיגותית.
 

בין הקורסים המוצעים לסטודנטים בהתמחות זו: עקרונות ניהוליים בפעילות עסקית חוצת תרבויות, אסטרטגיה גלובלית, ניהול צוותים גלובליים, ניהול בשווקים צומחים, התנסות מעשית בייעוץ אסטרטגי גלובלי ועוד.

 

 

פרויקט מסכם

תלמידים שהתקבלו ל-MBA בשנת הלימודים תשע"ה ואילך מחוייבים להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה ייעודי.

 

 


מהלך הלימודים לתלמיד המתמחה בניהול בינלאומי


 


חובת השתתפות:
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה
בחונכות אקדמית


 

1.   תנאי קבלה להתמחות:

עמידה בדרישות הקורס:  "ניהול בינלאומי" בציון 78 לפחות.

 

 

2.   מבנה לימודי ההתמחות (6 י"ס)


קורס חובה

 

1243.3014 ניהול בינלאומי 1 י"ס

 

קורסי בחירה - 5 י"ס

התלמידים יחוייבו בקורס בחירה בהיקף 5 י"ס מתוך רשימת קורסי הבחירה של התכנית.
 

1231.3050 אסטרטגיה גלובלית 1 י"ס
1231.3417 יצוא ושיווק בינלאומי 1 י"ס
1231.3634 High-Tech Acquisitions 1 י"ס
1231.3641 Strategic Aspects in Mergers and Acquisitions 1 י"ס
1231.3652 Doing Business In Emerging Markets 1 י"ס
1231.3659 Crowdfunding 1 י"ס
1231.3722 התנסות מעשית בייעוץ אסטרטגי גלוגבלי *
​- פרויקט מסכם
2 י"ס
1231.3930 אסטרטגיה שיווקית גלובלית 1 י"ס
1238.3120 Leading Change in the Global Organization 1 י"ס
1238.3446 Sustainable Businesses for Subsistence Marketplaces 1 י"ס
1242.3252 Global ICT Innovation Strategy 1 י"ס
1243.3015 ניהול צוותים בארגונים 1 י"ס
  סוגיות בניהול משאבי אנוש בחברות גלובליות
- פרויקט מסכם
2 י"ס
  מגמות בכלכלה גלובלית ומסחר עולמי 1 י"ס

______________________
*  קורס שנתי, יש לבדוק את מועדי קורס הקדם "עקרונות הייעוץ העסקי".​

צור קשר