התמחות בניהול נדל"ן - תשע"ו

ניהול נדל"ן - מסלול התמחות חדש בתואר השני

מרכז ההתמחות - ד"ר דני בן-שחר

מרכז שירות לסטודנט - 03-6408521

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ו

 

חשיבותו של ענף הנדל"ן בכלכלת ישראל, כמו במדינות רבות בעולם, גדולה מאוד. הענף מרכז תשומת לב רבה ויש לו השפעה קריטית על מצב המשק. החברות והרשויות העוסקות בענף זקוקות כל העת למנהלים בעלי ידע מקצועי ורלבנטי, שיכולים להשתלב בתפקידי מפתח ולהוביל אותן להצלחה.


ניהול ומימון נדל"ן הוא תחום מורכב, שדורש, לצד הידע הניהולי הכללי, גם ידע ספציפי מאוד. ההתמחות בניהול נדל"ן מציעה לסטודנטים שילוב אידיאלי בין כלים תיאורטיים לבין כלים מעשיים המבטיחים את אפשרות שילובם של הבוגרים במגוון רחב של מסלולי קריירה – בחברות המתמחות בהשקעות בנדל"ן, בחברות יזמות ופיתוח נדל"ן, ייעוץ נדל"ני ועוד.

 

 

פרויקט מסכם

תלמידים שהתקבלו ל-MBA, החל משנת הלימודים תשע"ה ואילך, מחוייבים להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה יעודי. 

 

 


מהלך הלימודים לתלמיד המתמחה בניהול נדל"ן


 


חובת השתתפות:
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה
בחונכות אקדמית 

1.   תנאי קבלה להתמחות:

השלמת הקורסים ב"כלכלה למנהל עסקים" ו"יסודות המימון".

 

 

2.   מבנה הלימודים (6 י"ס)

קורסי חובה - 2 י"ס
 

1231.3362 ניתוח השקעות נדל"ן - א' 1 י"ס
1231.3392 ניתוח השקעות נדל"ן - ב' 1 י"ס

 

 

קורסי בחירה מומלצים  -  2 י"ס

על התלמיד לעמוד בהצלחה בקורסי בחירה מומלצים בהיקף 2 י"ס לפחות מתוך רשימת קורסי הבחירה:
 

1231.3312 מימון וכלכלת נדל"ן 2 י"ס
1231.3368 היבטים משפטיים בתכנון, קניין ועסקאות נדל"ן 1 י"ס
1231.3371 ייזום ופיתוח נדל"ן 1 י"ס
1231.3372 מיסוי נדל"ן  1 י"ס
1231.3390 קורס שדה בנדל"ן בינלאומי 1 י"ס
1231.3393 Infrastructure and Project 1 י"ס

 

 

קורסי בחירה כלליים  -  2 י"ס

על התלמיד לעמוד בהצלחה בקורסי בחירה כלליים בהיקף 2 י"ס לפחות מתוך רשימת קורסי הבחירה (במידה שלא בחר אותם במסגרת קורסי הבחירה המומלצים):
 

1231.3312 מימון וכלכלת נדל"ן 2 י"ס
1231.3368 היבטים משפטיים בתכנון, קניין ועסקאות נדל"ן 1 י"ס
1231.3371 ייזום ופיתוח נדל"ן 1 י"ס
1231.3372 מיסוי נדל"ן  1 י"ס
1231.3390 קורס שדה בנדל"ן בינלאומי 1 י"ס
1231.3443 ניהול מותגים 1 י"ס
1231.3619 ניהול אסטרטגי 1 י"ס
1231.3656 תמריצים כלכליים בניהול 1 י"ס

צור קשר