מידע למועמדים

מידע למועמדים תכניות התואר השני  בפקולטה לניהול

מידע למועמדים
מוקד מידע טלפוני

מוקד מידע טלפוני בנושאי קבלה, הרישום לקורסים ובחינות הידע הקודם

טל' 03-6406333 

busmoked@tauex.tau.ac.il

 

צור קשר