הדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה

הדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה

 

תלמידים בכל תכניות הלימוד של התואר השני מחוייבים להשתתף בהדרכה מקוונת חד פעמית לשימוש במאגרי המידע בספרייה.

 

ההדרכה נועדה להקנות כלים להתמצאות במקורות המידע העומדים לרשות התלמידים (מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים, אתר אינטרנט) והערכתם.

 

פטורים מחובת השתתפות בהדרכה: בוגרי אוניברסיטת תל-אביב מהחוגים: חשבונאות, כלכלה, ניהול, חוגי הפקולטה למדעי החברה ובתנאי שלא עברו יותר מ-5 שנים מסיום לימודיהם.

 

ההדרכה מוצעת במתכונת מקוונת דרך מערכת המידע המקוונת של האוניברסיטה:  http://moodle.tau.ac.il.

 

תלמידים יידרשו להשלים את ההדרכה הנ"ל עד סוף הסמסטר הראשון ללימודיהם.

 

ניתן להיכנס למערכת המידע האישי ולבצע את ההדרכה במהלך הסמסטר.

 

 

הערה:  "בונוס" 10 נקודות בבידינג ינתן לכל תלמיד שמילא את חובת ההדרכה המקוונת.

צור קשר