מנהל עסקים (MBA) - תשע"ו

מנהל עסקים (MBA)
מנהל עסקים (MBA)

המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ו

 


חובת השתתפות:
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה

בחונכות אקדמית


 

תכנית הלימודים מחולקת לשני פרקי לימוד עיקריים:
 

פרק א' - קורסי חובה 16 י"ס
פרק ב' - לימודים מתקדמים 12 י"ס
סה"כ לקראת תואר:  28 י"ס

 

*   ההשתתפות במפגשי חונכות אקדמית הינה חובה ותנאי להשלמת כל חובות התואר.

 

 


פרק א' - קורסי חובה - 16 י"ס


 

בקבוצה זו נכללים קורסי תשתית תוך הדגשת היישומים לתחומי מנהל עסקים, קורסים הסוקרים זוויות התבוננות מהותיות של עבודת הפירמה וקורסים הדנים בפונקציות ה"קלאסיות" בניהול ארגוני.

על התלמיד להשתתף בכל קורסי החובה המפורטים להלן:
 

1231.2210 כלכלה למנהל עסקים  2 י"ס
1231.2211 מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים 2 י"ס
1231.2212 התנהגות ארגונית למנהל עסקים 2 י"ס
1231.2321 יסודות החשבונאות הפיננסית 2 י"ס
1231.2322 יסודות האסטרטגיה 1 י"ס
1231.2410 יסודות המימון 2 י"ס
1231.2411 ניהול המידע בארגון 1 י"ס
1231.2412 מבוא ליצירת ערך 1 י"ס
1231.2413 ניהול השיווק  2 י"ס
1231.2415 אתיקה ועסקים 1 י"ס


על התלמיד לסיים את כל קורסי החובה בציון ממוצע משוקלל 75 לפחות.

בעלי ממוצע 70-74.4 רשאים לפנות בבקשה לועדת הוראה.

 

 


פרק ב' - קורסים מתקדמים  - 12 י"ס


 

בפרק זה תלמיד יבחר באחת משלוש חלופות:

 1. מסלול ללא התמחות
  תלמיד שיבחר במסלול זה עליו לעמוד בהצלחה בקורסים בהיקף 12 י"ס לפחות מתוך כלל הקורסים המתקדמים שיפורטו בהמשך ובכפוף לעמידה בדרישות המוקדמות לכל קורס וקורס.

   
 2. לימודי התמחות - 6 י"ס
  קורסים בהיקף 6 י"ס לפחות מתוך הקורסים המוצעים בהתמחות בה בחר, וכן קורסי בחירה נוספים בהיקף 6 י"ס מתוך כלל הקורסים בתכניות המוסמך.

   
 3. שתי התמחויות בהיקף 6 י"ס כל אחת
  תלמיד שיבחר להתמחות בשתי התמחויות נדרש לעמוד בדרישות כל אחת מההתמחויות הנ"ל.
   

להלן רשימת ההתמחויות המוצעות בפקולטה:

 1. ניהול בינלאומי
 2. ניהול נתוני עתק ובינה עסקית
 3. ניהול והתנהגות ארגונית
 4. מימון-חשבונאות
 5. ניהול נדל"ן
 6. ניהול השיווק
 7. ניהול טכנולוגיה, יזמות ומערכות מידע
 8. אסטרטגיה ויזמות
 9. ייעוץ עסקי
 10. ניהול מערכות בריאות

 

פרויקט מסכם

תלמידים שהתקבלו ל-MBA, החל משנת הלימודים תשע"ה, ואילך מחוייבים להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה יעודי.

 

הערות

 • תנאי הקבלה להתמחויות השונות מפורטים בפרק הדן בכל התמחות.
 • לכל אחת מההתמחויות נקבעו קורסים המהווים קורסי מבוא להתמחות וכן מגוון של קורסי בחירה.
 • לכל התמחות ממונה מרכז אליו יכול התלמיד לפנות בשאלות הקשורות במהלך לימודיו בהתמחות. אין באישור תכנית הלימודים ע"י מרכז ההתמחות משום התחייבות מצד הפקולטה לצרף את התלמיד לקורסים אליהם ביקש להירשם.
 • סיום הלימודים בהתמחות אחת/בשתי ההתמחויות יקבל ביטוי בגיליון הציונים.
 • לא ניתן להחשיב קורס אחד זהה לשתי התמחויות.

 

 

קורסי בחירה נוספים

הקורסים להלן מוצעים מחוץ למסגרת ההתמחויות וניתן להשתתף בהם כקורסי בחירה:
 

1231.3011 חשיבה אסטרטגית 1 י"ס
1231.3025 דיני עסקים1 1 י"ס
1231.3922 Measuring Eco-Efficiency in Business Context 1 י"ס
1231.3923 Green Supply Chain Management 1 י"ס
1231.3925 אחריות תאגידית 1 י"ס
1231.3927 Intro to the Case Competition
(לשעבר:  Case Studies in Strategy)
1 י"ס
1231.3928 Development and Use of Patents as a Strategic Business 1 י"ס
1231.3929 The Meaning of Money: Incentives and Behavior Change 1 י"ס

 


הערות:

 1. בוגרי משפטים מנועים מלהשתתף בקורס זה.

צור קשר