מוסמך למדעי הניהול (MSc) - תשע"ו

הלימודים בפקולטה כוללים מגוון רחב מאוד של תחומי ידע מעולם הניהול.
סטודנטים המעוניינים להתמקד ולהתעמק באחד מהם יכולים לבחור בלימודים במסגרת אחת התכניות למוסמך במדעי הניהול שמתמקדת במסלולי ידע ספציפיים (בניגוד לתכנית הלימודים הרוחבית במסלול מב"ע – מוסמך במנהל עסקים). התכניות המוצעות, במסגרת לימודי המוסמך במדעי הניהול, משקפות עולמות ידע עדכניים ומקנות יכולות שילוב בשוק העבודה בתחומי העיסוק שלהן וכוללות: ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע, התנהגות ארגונית, ניהול השיווק ומימון וחשבונאות.
 

תכניות המוסמך במדעי הניהול (MSc) מקנות לתלמידים תשתית עיונית ומחקרית, לצד הכרות מעמיקה והבנה רחבה של אתגרי הניהול במסלול הידע הנבחר. הסטודנטים נחשפים לשלל כלים ומיומנויות ולהתפתחויות העכשוויות ביותר. צוות המרצים מורכב מאנשי אקדמיה בעלי ידע רחב ומומחים מקצועיים בעלי ניסיון רב-שנים בעולם העסקים. בתום הלימודים משתלבים הבוגרים בתפקידי מפתח בארגונים וחברות, או ממשיכים במסלול המחקרי ללימודי דוקטורט.

במסגרת תכנית המוסמך למדעי הניהול קיימים ארבעה מסלולי לימודים:

מבנה תכנית הלימודים

לתכנית המוסמך במדעי הניהול ארבעה רכיבים מרכזיים: קורסי חובה במנהל עסקים (כלכלה וסטטיסטיקה) שמטרתם ליצור בסיס משותף להמשך הלימודים;לימודי יסוד בניהול (מתוך המבחר של קורסי הליבה בתחומים כגון: מימון, שיווק, אסטרטגיה, מערכות מידע, התנהגות ארגונית, אתיקה וכו') שנועדו לבסס את הרקע להבנת צרכי הארגון וצרכי הניהול; קורסי חובה בהתמחות שמתמקדים ביצירת הבסיס התיאורטי בכל אחד ממסלולי הלימודים וקורסי בחירה שנועדו להעמיק את הידע הנרכש ולחשוף את הלומד למגוון רחב של תיאוריות וכלים בתחום ההתמחות.

היקף הלימודים בפרקים השונים בתכנית הינו כדלקמן:

  • קורסי חובה במנהל עסקים                         4 י"ס
  • לימודי יסוד בניהול                                    4 י"ס
  • קורסי חובה בהתמחות1                            6-11 י"ס
  • קורסי בחירה בהתמחות1                          9-14 י"ס

​                                                    סה"כ        28 י"ס
____________________
י"ס = יחידה סמסטריאלית בת 75 דקות נטו

 

 

פרויקט מסכם

תלמידי תכניות המוסמך במדעי הניהול שהתקבלו בתשע"ה ואילך יידרשו החל מהשנה השנייה ללימודיהם ואילך להגיש פרויקט מסכם בעל מרכיב של עבודה אינדיבידואלית. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה ייעודי.

תלמידים בתכניות המוסמך במדעי הניהול אשר יהיו מעוניינים בביצוע מחקר כתנאי מקדים להמשך לימודים לדוקטורט בעתיד, יכתבו במסגרת לימודיהם עבודת גמר מחקרית (תזה) במקום 6 י"ס מקורסי הבחירה , וכן יהיו פטורים מביצוע הפרויקט המסכם. המעבר למסלול עם עבודת גמר (תזה) כפוף לגיבוש נושא לעבודת המחקר, מציאת מנחה ואישור ראש התכנית.

________________________

  1. תמהיל והיקף קורסי החובה והבחירה הינו שונה בין תכניות המלמ"ן.

צור קשר