מימון חשבונאות (.M.Sc)

מימון חשבונאות (.M.Sc)
מימון חשבונאות (.M.Sc)
מוקד מידע טלפוני

מוקד מידע טלפוני בנושאי קבלה ורישום לקורסים 

טל' 03-6406333 

busmoked@tauex.tau.ac.il

 

תכנית הלימודים

לצפיה בתכנית הלימודים מוסמך במדעי הניהול -מימון חשבונאות(.M.Sc) לחצו כאן

מטרת התכנית היא להכשיר לתפקידי ניהול ומטה בסקטור הפיננסי-בנקאי, לתפקידים בתחום הניהול הפיננסי וחשבות בפירמות, ולמעוניינים בהמשך מחקר.

במסגרת לימודיו יוכל התלמיד להתמקד בנושאים שונים: שוק ההון, מימון הפירמה, בנקאות, חשבונאות ויישומים למימון של תורת ההחלטות.

 

 
 
• עלות שכר הלימוד הינה כ- 14,000 ש"ח לשנה
 
רשאים להגיש מועמדותם: 

 

 1. בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" לפחות בציון סופי שאיננו נמוך מ-75 או בעלי תארים גבוהים יותר באחד מהתחומים האלה: כלכלה, חשבונאות, ניהול, כלכלה חקלאית, הנדסה, מדעים מדויקים ומדעי החיים (בהתאם לחוגים הנכללים בפקולטה למדעים מדויקים ומדעי החיים של אוניברסיטת תל-אביב).

  במקרים מיוחדים יורשו להגיש מועמדותם לתכנית זו גם בעלי תואר ראשון מחוגים אחרים. מועמדותם של אלה תידון על פי הרקע הקודם שלהם, והם עשויים להידרש לתנאים נוספים.

   
 2. על המועמדים חלה חובת עמידה בבחינת ה-GMAT, למעט מועמדים הפטורים ממנה, ראה פרוט

  תלמידים חדשים מתקבלים על סמך צירוף של ציון התואר הראשון וציון החלק הכמותי של בחינת ה-GMAT (להלן "ציון הנוסחה"). ציון הנוסחה המינימלי נקבע על פי מכסת התלמידים שבכוונת הפקולטה לקבל. הוא עשוי להשתנות מסמסטר לסמסטר ויכול להיות מותנה בחוג ובמוסד בו למד התלמיד.
   

  הסבר לאופן חישוב נוסחת הקבלה:
  (1)  נוסחת הקבלה למועמדים העומדים בדרישות הסף תחושב באופן הזה:
         GQ * 0.6 + BA * 0.4
   

  (2)  מקרא:
        
  BA - ציון התואר הראשון
        GQ - ציון תקן רב שנתי של הציון הכמותי בבחינת ה-GMAT בהתאם לטבלה שלהלן:
   

  אחוזון משוקלל

  ציון כמותי
  ב-GMAT

  98.0

  51

  94.7

  50

  91.4

  49

  88.1

  48

  84.8

  47

  81.5

  46

  78.2

  45


  (3) לדוגמא: ציון הנוסחה למועמד בעל תואר ראשון בציון 80 ו-GAMT כמותי בציון 49 יהיה 86.84.


  קבלתם של מועמדים בעלי ציון 50 ומעלה בחלק הכמותי של מבחן ה-GMAT, אשר אינם עומדים בחתך הקבלה, תידון בוועדת הקבלה של התכנית.

  ציון הקבלה נקבע מידי סמסטר.

  ועדת הקבלה של הפקולטה לניהול רשאית לקבוע תנאי קבלה נוספים/אחרים. הפקולטה לניהול דנה תחילה במועמדים שבחרו בעדיפות ראשונה את אחת מתכניות הלימוד בפקולטה.
  מועמדותם של אלה שבחרו באחת מתכניות הלימוד בפקולטה בעדיפות שנייה ושלישית, תישקל על בסיס מקום פנוי וחתך הקבלה עשוי להיות גבוה יותר.
 

 

צור קשר