מימון חשבונאות (MSc) - תשע"ו

מימון חשבונאות (MSc)
מימון חשבונאות (.M.Sc)

 

 MSc in Management Sciences - Finance and Accounting

ראש התכנית -  ד"ר יעקב עודד

מרכז שירות לסטודנט - 03-6406293  ​

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ו


 

רוצים להשתלב בתפקידי מפתח בסקטור הפיננסי? ההתמחות במימון וחשבונאות, במסגרת התואר במדעי הניהול, מיועדת להכשיר עתודה של מנהלים למשרות בסקטור זה, כמו גם לתפקידים בתחום הניהול הפיננסי והחשבונאות בחברות שונות.


במסגרת הלימודים רוכשים הסטודנטים, לצד ידע כללי בניהול, גם ידע ספציפי בתחום בנושאים כגון הערכת שווי פרויקטים, הקצאת משאבים, בניית תיקי השקעות, הערכת סיכונים ועוד.
במסגרת ההתמחות נחשפים הסטודנטים למגוון נושאים עדכניים, למחקרים עכשוויים ולכלים חדשניים. הסטודנטים יכולים להתמקד בנושאים שונים כגון מוסדות פיננסיים ושוק ההון, תמחור נכסים, מימון פירמות, נדל"ן, חשבונאות ועוד.


סטודנטים מצטיינים, בעלי אוריינטציה מחקרית, המעוניינים להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך ללימודי דוקטורט בעתיד, יכולים לבחור במסלול מחקרי ולכתוב עבודת תזה המהווה תנאי מקדים ללימודי דוקטורט במימון וחשבונאות (בכפוף למציאת מנחה ולאישור ראש התכנית).

 

 

פרויקט מסכם

תלמידים שהתקבלו ללימודים, החל משנת הלימודים תשע"ה ואילך, מחוייבים להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם, בהיקף 2 י"ס, במסגרת קורס בחירה ייעודי.

 

 

מבנה התכנית ופירוט הקורסים:

 


חובת השתתפות:
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה
בחונכות אקדמית


 

קורסי ליבה במנהל עסקים  (4 י"ס)
 

1231.2210 כלכלה למנהל עסקים 2 י"ס
1231.2211 מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים 2 י"ס


 

לימודי יסוד בניהול (4 י"ס)

על התלמיד לבחור קורסים בהיקף 4 י"ס מתוך הרשימה הקיימת:
 

1231.2212 התנהגות ארגונית למנהל עסקים 2 י"ס
1231.2322 יסודות האסטרטגיה 1 י"ס
1231.2411 ניהול המידע בארגון 1 י"ס
1231.2412 מבוא ליצירת ערך 1 י"ס
1231.2413 ניהול השיווק 2 י"ס
1231.2415 אתיקה ועסקים 1 י"ס


 

קורסי חובה בתכנית*  (9 י"ס)
 

1231.2321 יסודות החשבונאות הפיננסית 2 י"ס
1231.2410 יסודות המימון 2 י"ס
1231.3340 ניהול פיננסי ** 2 י"ס
1231.3341 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך ** 2 י"ס
1231.3344 אופציות ומכשירים עתידיים * 1 י"ס

____________________________________________________

*   לקבלה לתכנית נדרש ציון סף של 78 בקורס "יסודות המימון".   

**  לא יינתן פטור מקורס/ים אלה, להוציא תלמידי תואר ראשון בפקולטה לניהול שהשתתפו בקורס/ים
     במסגרת לימודיהם לתואר ראשון.

 
 

קורסי בחירה  (11 י"ס)

 • לתלמידים הלומדים במסלול ללא תזה - 11 י"ס
  או
 • תלמידים הלומדים במסלול עם תזה:
  קורסי בחירה - 5 י"ס
  עבודת תזה - 6 י"ס

  ​תלמידים הלומדים במסלול עם תזה, נדרשים ללמוד קורסים מתת נושא "כלים מחקריים מתקדמים", לפי החלטת מנחה התזה.


פירוט קורסי בחירה הבחירה לפי נושאים:
 

מוסדות פיננסיים והשוק הישראלי
1231.3020 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי 1 י"ס
1231.3323 שוק ההון בישראל 1 י"ס
1231.3330 מדיניות בנקאית פיננסית 1 י"ס
1231.3332 ניהול בנקאי 1 י"ס
1231.3352 בעיות נבחרות בשוקי הון - הבורסה והמסחר בניירות ערך 1 י"ס
1231.3376 מאג"ח להמרה ל- Convertible Arbitrage 1 י"ס
1231.3377 ניהול סיכוני אשראי 1 י"ס
1231.3389 אמידת סיכונים בביטוח 1 י"ס
1231.3655 מימון יזמות 1 י"ס

 

תמחור נכסים ואסטרטגיה פיננסית
1231.3361 בעיות נבחרות בשוקי ההון – תמחור ואג"ח 1 י"ס
1231.3375 מימון התנהגותי  1 י"ס
1231.3378 E-Finance  1 י"ס
1231.3379 הסדרי חוב 1 י"ס
1231.3380 Financial Engineering  1 י"ס
1231.3385 מימון חברות  2 י"ס
1231.7301 הערכת שווי חברות  - פרויקט מסכם 2 י"ס

 

נדל"ן
1231.3312 מימון וכלכלת נדל"ן 2 י"ס
1231.3362 ניתוח השקעות נדל"ן(1)
(לשעבר: מימון נדל"ן)
1 י"ס
1231.3364 Real Estate Capital Markets 1 י"ס
1231.3368 היבטים משפטיים בתכנון, קניין ועסקאות נדל"ן 1 י"ס
1231.3371 Real Estate Development  1 י"ס
1231.3372 מיסוי נדל"ן 1 י"ס

 

חשבונאות
1231.3207 עסקים משפחתיים 1 י"ס
1231.3210 שימוש במידע חשבונאי 1 י"ס
1231.3218 ניתוח דוחות פיננסיים 1 י"ס
1231.3221 נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית 2 י"ס
1231.3234 תכנוני מס בחברות היי-טק ובחברות בינלאומיות 1 י"ס
1231.3377 ניהול סיכוני אשראי 1 י"ס

 

כלים מחקריים מתקדמים
הקורסים מיועדים לתלמידים במסלול עם תזה ולשיקול דעתו של המנחה.
  מתמטיקה לכלכלנים* 
(מהווה תנאי מקדים לקורסים הרשומים מטה)
 
1011.4111 תיאוריה מיקרו-כלכלית * 3 י"ס
(6 ש"ס)
1011.4101 תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א' * 1 י"ס
(2 ש"ס)
1011.4104 תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב' *  2 י"ס
(4 ש"ס)
1011.4205 אקונומטריקה א' *  2 י"ס
(4 ש"ס)
1231.3011 חשיבה אסטרטגית 1 י"ס

__________________________________________________

*   הקורס ניתן במסגרת ביה"ס לכלכלה

** סטודנט שקיבל פטור מאחד מקורסי החובה רשאי ללמוד קורס בחירה בהיקף 2 י"ס מכלל הקורסים המוצעים בתואר שני.
 

הערות: 

 1. תלמיד שלמד את הקורס "מימון נדל"ן" מנוע מללמוד קורס זה.

צור קשר