הוכחת ידע נדרש - לוח בחינות

לסטודנטים שיחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ז

סטטיטסטיקה למנע"ס

  תאריך בחינה
  מועד א' מועד ב'
סמסטר א' 11/11/2016 25/11/2016
סמסטר ב' 24/3/2017 21/4/2017

 

 

מתמטיקה למנע"ס

  תאריך בחינה
  מועד א'  מועד ב' מועד ג'
סמסטר א' 12/8/2016 16/9/2016 7/10/2016
סמסטר ב' 13/1/2017 10/2/2017 3/3/2017

 

צור קשר