מערכת שעות וסילבוסים שנה"ל תשע"ו (2015-16)

מערכות שעות ממוינות על פי מספר פרמטרים .

-לחיצה על שם הקורס תוביל לתאור הקורס ולדרישות המוקדמות

-לחיצה על מספר הקורס מציגה את הסילבוס של הקורס 

 

הערות וביאורים 

ריכוז תאורי קורסים

לוח שנת הלימודים לתואר שני


ייתכנו שינויים ותוספות במהלך השנה. יש לעקוב ולהתעדכן אחרי השינויים באופן שוטף

צור קשר