לוח בחינות שנת הלימודים תשע"ו

לוח בחינות תואר שני

 

 

שעות הבחינה יפורסמו בסמוך למועד הבחינות 

 

צור קשר