סגל מנהלי

סגל מנהלי בתכנית


לילך בוצב - רכזת סגל ומינהל תלמידים

lilachbb@tauex.tau.ac.il טל' 03-03-6407725

 


מוניקה גילבוע -  רכזת מידע, רישום וקבלה

monicag@tauex.tau.ac.il טל' 03-6405725

 


אלקה קרן - רכזת מידע למועמדים

elkak@tauex.tau.ac.il טל' 03-6406324


אולה מינסקיה - מנהלת גיוס ופתוח עסקי

mteiproject@post,tau.ac.il