בקשת פטור מקורס

בקשת פטור מקורס [לא מ-ידע קודם]

תקנון פטור מקורס

בתנאים מסוימים תכיר הפקולטה בלימודיו הקודמים של תלמיד כתרומה שקולה לקורס נתון במסגרת תכניות הלימודים.  דיון בפטור מהשתתפות בקורס ייעשה על-סמך לימודים באוניברסיטה מוכרת  ובתנאי שנושא הקורס הוא חלק מתכנית הלימודים והינו בעל רמה והיקף הזהים לקורס ממנו מבקש התלמיד פטור. את התקנון המלא ניתן לראות תחת המידע למועמדים לתואר שני בפקולטה.
 

כל תלמיד רשאי להגיש בקשה לפטור מקורס על סמך לימודים קודמים. בקשה לפטור מקורס ניתן להגיש בגין קורסי ליבה ו/או חובה בלבד.  בקשה לפטור ניתן להגיש רק לאחר מתן תשובה ממזכירות התכנית בגין בדיקת הפטורים המתבצעת אוטומטית לכל תלמיד בחודשים אוגוסט-ספטמבר של אותה שנה.

 

 

להלן רשימת הקורסים מהם ניתן לבקש פטור:

 

 

קורסי ליבה במינהל עסקים אשר היקף הפטור המקסימלי שאינו מחייב בקורס חלופי הוא 6 י"ס:

 

1264.2210 כלכלה למינהל עסקים (2 י"ס)

1264.2321 יסודות החשבונאות הפיננסית (2 י"ס)

1264.2211 סטטיסטיקה למינהל עסקים (2 י"ס)

1264.2411 ניהול המידע בארגון (1 י"ס)

1264.2212 התנהגות ארגונית מאקרו (1 י"ס)

1264.2213 התנהגות ארגונית מיקרו (1 י"ס)

1264.2322 יסודות האסטרטגיה (1 י"ס)

1264.2410 יסודות המימון (2 י"ס)

1264.2412 מבוא ליצירת ערך (1 י"ס)

1264.2413 ניהול השיווק (2 י"ס)

 

 

קורסי חובה בתכנית אשר הפטור מחייב בקורס חלופי:

 

1264.3211 ניהול טכנולוגיה וחדשנות (1 י"ס)

1264.3213 ניהול המשאב האנושי בארגונים טכנולוגיים (1 י"ס)

 

  

 

  • בקשה לפטור כוללת טופס בקשה + סילבוסים של הקורסים שנלמדו + גיליון ציונים של התואר הראשון.
  • את המסמכים הנ"ל יש לשלוח במייל.
  • יש להגיש כל בקשה לפטור בנפרד. ( משל בקשה לפטור בכלכלה תוגש במייל נפרד מבקשה לפטור בסטטיסטיקה).
  • הבקשה לפטור תידון בהתאם למגבלות הפטורים החלות באוניברסיטה.
  • מועמד שבקשתו לא תאושר, יחויב בהשלמת הקורס.להורדת טופס הבקשה