תכנית הלימודים

התכנית מחולקת לשלושה פרקים (סך הכל 28 י"ס): קורסי ליבה במינהל עסקים, קורסי חובה בתכנית, וקורסי בחירה. 

 

תכנית לימודים מחזור 07 - תשע"ז

תכנית לימודים מחזור 06 - תשע"ו

באופן ייחודי לתכנית, אנו מקיימים מדי שנה בסמוך לתחילת סמסטר א', סדנת פתיחה המתייחסת להבטים אישיים, מנהיגותיים וצוותיים בעבודת המנהל. מטרת הסדנה היא לגבש את צוותי העבודה, ולתת כלים להמשך הדרך. הסדנה צפוייה להתקיים במשך שלושה ימים מלאים בשבוע שלפני תחילת הלימודים.

 

 

תכנית הלימודים