הליך רישום וקבלה

  • שלבי רישום
  • שלבי קבלה

הרישום לשנה"ל תשע"ח יפתח בתאריך 22.01.17

יום פתוח 2017 יתקיים בתאריך 03.02.17

לפרטים נוספים - אלקה קרן  רכזת מידע טל' 03-6406324 elkak@tauex.tau.ac.il 

 

 

  שלב ראשון - רישום מקוון

שלב הגשת מועמדות באמצעות   רישום מקוון .

 

  שלב שני - הגשת מסמכים

לאחר הרישום יש להגיש את המסמכים הבאים לאגף רישום ומינהל תלמידים :

 תדפיס של ביצוע הרישום האינטרנטי

 מסמכים מקוריים של הדיפלומה/אישור זכאות לתואר וגיליון הציונים

 קורות חיים מעודכנים בצרוף תמונה (לצרכים מנהלתיים)

 מכתב המלצה (רצוי ממעסיק)

אגף הרישום ומינהל תלמידים ממוקם בבניין ספריית וינר בקמפוס האוניברסיטה. לפרטים נוספים - אגף הרישוםניתן לשלוח את המסמכים בדואר רשום לכתובת המופיעה בלינק לעיל או בדוא''ל (כקבצים מצורפים) ל: livnag@tauex.tau.ac.il.


                     

 הקפידו להגיש את כל המסמכים עד שבועיים מיום הרישום. עיכוב בהגשה עלול לגרום לדחיית המועמדות.

 אם שולחים מסמכים בדוא''ל, חובה להציג גיליון ציונים וזכאות לתואר במקור בהמשך תהליך ההרשמה.

 מועמדים שיירשמו לתכנית שלא בעדיפות ראשונה, מועמדותם תידון על בסיס מקום פנוי. 

​​ מועמדים שטרם הגישו זכאות לתואר במהלך הרישום, חייבים להציגה עד 01.08.2015 

* מועמדים לתכנית בעלי תארים מחו"ל נדרשים לקרוא בלינק הבא אודות חובת השלמות עברית/אנגלית בהתאם לנדרש בתקנון אגף רישום.

 

  שלב שלישי- ראיון אישי

 

לאחר הרישום והגשת המסמכים, יזומנו לראיון אישי עם הנהלת התכנית מועמדים מתאימים. ועדת הקבלה של התכנית תבחן את תיקי המועמדים ותאשר את קבלתם של אלו המתאימים לתכנית.

 

ההחלטה על קבלה לתכנית מתבצעת על סמך שקלול מכלול נתוני המועמדים. לראיון האישי ולהתאמה להרכב הכיתה המתהווה חשיבות גבוהה במיוחד.


לביטול מועמדות

ביטול מועמדות נעשה על ידי שליחת בקשה לביטול מועמדות לאגף רישום ומנהל תלמידים. 


ניתן לשלוח בקשה זו בדואר, בפקס, בדוא"ל או בהגעה אישית לאגף הרישום בשעות קבלת קהל. אין להודיע על הפסקת לימודים בטלפון. 

דברו איתנו!

יש לכם שאלות? נשמח לשמוע מכם!