מבנה הלימודים

הלימודים יתקיימו בשני חצאי ימים מדי שבוע: בימי א' אחר הצהריים, 15:45-21:30, ובימי ו' 8:15-14:00. כמו כן, תתקיימנה פעילויות נוספות בימים אחרים, וכן מספר סדנאות מרוכזות לפני תחילת שנת הלימודים ובקיץ שבין השנה הראשונה לשנייה.

התלמידים לומדים כקבוצה אחת במהלך התואר, פרט למספר קורסי בחירה. התכנית מאפשרת חוויית לימודים ייחודית הנסמכת על הרקע המגוון של התלמידים וניסיונם הניהולי, עבודת הצוות של התלמידים במהלך התכנית, האינטראקציות עם המרצים והדיאלוג עם האורחים "מהתעשייה".

התכנית בנויה באופן שיאפשר לסטודנטים לסיים את התואר בתוך כ-שנה וחצי קלנדריות.

התכנית הינה תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה.