מידע על קורסי בחירה תשע"ה

 

קורסי בחירה

 

 

עבודה בקבוצות גדולות (Large Group interventions - LGI)

 

 

מרצה: טובה אורבוך

תנאי קדם: מבוא להנחיית קבוצות

 

תיאור הקורס

עבודה עם כל המערכת בחדר או , במילים אחרות, עבודה בקבוצות גדולות דרושה מאוד להאצה של תהליכי שינוי בארגונים ובקהילות ומאפשרת לייצר חכמת רבים ושותפות בעשייה ובהנהגה. המאה העשרים ואחת, בשל קצב השינוי ואיכות השינוי המאפיינים אותה, דורשת את האפשרות ליישם שינויים בתכיפות תוך יצירה של הזדמנויות להשפעה ולהנהגה של כל אחד מבעלי העניין השותפים להליך ומתוך הבנה מעמיקה של השתלבות החלק בשלם.

במסגרת קורס זה יחשפו התלמידים לאפשרות של עבודה עם כל המערכת באותו זמן-מרחב ("חדר") לעקרונותיה ואפיוניה הייחודיים. הם יפגשו עם גישות ושיטות המאפשרות התערבות מערכתית בקבוצות גדולות- מפגש מעשי ותיאורטי כאחת. יושם דגש על משתנים קריטיים המשפיעים על הצלחת התהליך ועל הבנת המורכבות של תפקיד המנחה/היועץ בעבודה עם קבוצה גדולה . כמוכן, יודגמו בפועל אלמנטים מתוך עבודה לפי שלוש שיטות מן המובילות בתחום כמו גישת המרחב הפתוח, החקר המוקיר, קפה עולמי או אחרות.

 

 

ייעוץ אישי למנהלים

מרצה: דר' אבי ברמן

תנאי קדם: היחיד והקבוצה בארגון

תיאור הקורס

מדי פעם אנו פוגשים מנהלים מוכשרים ובעלי הצלחות מוכחות, אשר נתקלים בקושי המונע מהם לממש את יכולתם בתפקיד מסוים. קושי כזה הוא, בדרך כלל שילוב של נסיבות ארגוניות יחד עם דפוסי אישיות והרגלי התנהגות מושרשים וותיקים. למעשה, כל אחד מאיתנו, למרות היסטוריה של הצלחות שהוא נושא בגאווה, יכול להגיע לאתגר חדש אשר בו הוא פוגש קושי כזה.

 

ייעוץ אישי למנהלים משלב ייעוץ ארגוני, טיפול קצר מועד וגישות קבוצתיות-מערכתיות. הוא כורך מיקוד ורלוונטיות, יחד עם הכרות עומק עם הנועץ וצרכיו. הוא חותר להשגת שינוי עמיד לאורך זמן. הוא נועד לעזור למנהל למקסם יכולות אישיות וליישמם בתפקידים שונים ולאורך שנים. בדרך זו, המנהל הופך לעצמאי יותר בהבנתו את עצמו ואת סביבתו, והשראה לשיפור בסביבת העבודה שלו.

הייעוץ האישי הוא מרכיב בפיתוח האדם בארגון. הוא מסתמך על הרצון והכדאיות של הארגון להשקיע או לתגמל את האדם, יחד עם המוטיבציה של האדם לפתור בעיות ולהתפתח.

הקורס נועד להציג את הרציונל לייעוץ למנהלים ואת הגישות העיקריות לו. הוא יעסוק בצרכי המנהל ובתרומתו הייחודית של היועץ. משתתפי הקורס יוכלו ללמוד כיצד משפיעים על ניהול וכן מדוע ומתי השפעה כזו נחוצה. כיצד מקדמים את הפיכתו של המנהל למנהיג של למידה מניסיון ושל למידה ארגונית. כמו כן נלמד כיצד מעצים הייעוץ למנהלים את יכולתו של הארגון כולו לממש את מטרותיו בצורה מרבית.

הקורס יעסוק בסוגיות כמו כללי מסגרת חיוניים לייעוץ אישי, בסיסי ההתערבויות של היועץ, טכניקה של התערבות, תכנים אופייניים של יעוץ אישי, התערבויות מעצימות, פרדוקסאליות, ושינוי ללא מודעות., כולל סוגיית האימון.

 

ייעוץ לניהול צוותים והתנהגות צוותית

מנחה:יורם גלי

תנאי קדם: היחיד והקבוצה

תאור הקורס

מטרת קורס זה היא להכיר את הצוות כגורם מרכזי בהתערבות ייעוצית. הרציונאל המוביל הוא היות הצוות החוליה המחברת המובילה בין הפרט בארגון, שהוא נגיש וזמין לאינטראקציה לבין הארגון כולו, שהוא מושג מופשט ופחות נגיש לעובד, למנהל וליועץ לפיתוח ארגוני.

הקורס מאפשר למשתתפים בו לזהות את העוצמה של הצוות ממוקד המשימה וללוות אותה ייעוצית בהצלחה. תפוקה נגזרת מהנ"ל היא שכל סטודנט יקבל ידע וכלים לעבוד עם צוותים ולתפקד בהם באופן אפקטיבי, מתוך תפקידים שונים בהם יבחר, כמו: ראש צוות, חבר בצוות ויועץ לצוות.

הקורס יפגיש את הסטודנטים הן בידע הקשור בתפקוד של סוגי צוותים בעולם המודרני (כמו, צוותים רב-תרבותיים; צוותים רציונאליים; צוותים של מתנדבים) והן עם יכולות ההנחיה האישיים שלהם במסגרות של פעולה עם צוות שלם (מנהל והצוות שלו) בחדר, בכלל זה התערבויות של בניית צוות ושל פיתוח צוות.

 

 

מיומנויות בהנחיית קבוצות פיתוח מנהלים

 

מרצה: גדי ברייר

תנאי קדם: מבוא להנחיית קבוצות

 

תיאור הקורס

הקורס מתמקד בתהליכי למידה והכשרה של מנהלים בארגונים בני זמננו. הקורס נועד להקנות ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים בתחום פיתוח וניהול הכשרות מנהלים וגם להכרת העקרונות התיאורטיים שעליהם מבוססות תכניות שונות לפיתוח מנהלים בארגונים.

הקורס יקיף גישות ומודלים של הקניית מיומנויות המבוססים על תיאוריות של למידת מבוגרים. בנוסף נועד הקורס להקנות הבנה של תהליכי הקנית מיומנויות ניהול ומנהיגות בסביבת העבודה הארגונית והבנה של תהליכי ניתוח ועיצוב מושכלים של סביבות למידה אלה.

בקורס יילמדו מודלים וכלים לפיתוח, בנייה ועיצוב של תהליכי למידה למנהלים תוך שימוש בכלי למידה מגוונים ובשילוב התנסות מעשית.

חלק מהקורס יועבר במתכונת "מדגימה" של סדנת אימון להעברת סדנאות הדרכה לימודיות בסוגיות של פיתוח מיומנויות למנהלים בכירים.

הקורס יאפשר תרגול וקבלת משוב על העברת Mini Module באחד מהנושאים המקובלים בהכשרת מנהלים בכירים כגון: מדיניות:יעוד-חזון-אסטרטגיה-ערכים, מנהיגות טרנספורמטיבית, ניהול צוות בכיר , סדנת SWOT Analysis , ועוד.

 

 

 

שגשוג ארגוני בראי הפסיכולוגיה החיובית

 

מרצה: רונית קורץ

תיאור הקורס

התחומים פסיכולוגיה חיובית והתנהגות ארגונית חיובית (Positive Psychology, Positive Organizational Scholarship) הינם תחומים מתפתחים מאד בעשר השנים האחרונות. הפסיכולוגיה החיובית חוקרת אושר, חוסן, רגשות חיוביים, יצירתיות, מציאת משמעות ואופטימיות. היא מניחה כי פריחתו של אדם דורשת בנייה ומימוש של חוזקות ויכולות. ההתנהגות הארגונית החיובית חוקרת תהליכים של תפקוד אופטימאלי ברמת הפרט, הקבוצה והארגון כולו. היא בוחנת מהן הדינאמיקות שיוצרות ומאפשרות מיצוי הפוטנציאל ברמות האלו.

תכנית קורס זה תציג לסטודנטים מושגים ייחודיים בתחום, כמו גם מחקרים עדכניים, על מנת ליצור זווית ראיה חדשה ומיוחדת על אנשים וארגונים ומה בתחומים חדשים וצומחים אלו יכול לשרת את היועץ הארגוני בבואו לאבחן ולסייע לאנשים ולארגונים. כמו כן, נעסוק בעמדות כלפי הגישה החיובית, תפקיד היועץ המגיע עם גישה חיובית, כלים ושימושים של הגישה בעבודת היועץ בארגון ועם מנהלים.

הקורס גם יסייע ברכישת כלים שימושיים ויישומיים על בסיס הגישה, יאפשר בחינת עמדות אישיות כלפי הגישה החיובית ויסייע בעיצוב ראייה ייעוצית חיובית ומשמעותה לעבודת היועץ.

 

 

 

ניהול משברים

המרצה : ישי דרור

היערכות למצבי משבר וחירום הפכה בשנים האחרונות לנושא המקבל תשומת לב ניהולית רבה. זאת לנוכח הנזקים הכבדים העלולים להיגרם לארגון עקב היערכות בלתי מספקת או ניהול כושל של המשבר. הנזקים העלולים להיגרם אינם רק ברכוש או חס וחלילה בנפש. הם עלולים גם לפגוע בתפעול התקין של הארגון, בנכסיו העסקיים ובמוניטין שלו. בקורס זה נעסוק במיפוי סוגי המשברים, בהבנת מאפייני מצבי המשבר השונים, באסטרטגיות לניהול משברים ארגוניים, ובתפקידי היועץ בשלבים השונים של ניהול המשבר: ההיערכות למשבר, ניהול המשבר והתאוששות ממשבר.

 

 

למידה ארגונית וניהול ידע

המרצה : ד"ר יובל דרור

 

תיאור הקורס:

חוקרים בתחום ההתנהגות הארגונית ייחסו חשיבות רבה לנושא הלמידה הארגונית. בשני העשורים האחרונים צבר העניין בנושא זה תאוצה רבה. ההתפתחויות השונות בתחומים כגון פסיכולוגיה קוגניטיבית, תקשורת, ומערכות מידע הרחיבו את פרספקטיבות החוקרים בנושא זה והעשירו את גישותיהם התיאורטיות. יתר על כן, בעיות יישומיות כגון צורך מוגבר לחדשנות, העברת ידע בתוך ובין ארגונים, שליטת יחידים בארגון בידע ייחודי, תקלות חוזרות ונשנות והצלחות בלתי מנוצלות, המריצו חוקרים רבים לטול חלק במאמץ הבינתחומי לפתור בעיות פרקטיות וכן לפתח מודלים תיאורטיים עדכניים. כתוצאה, הנושאים למידה ארגונית, ניהול ידע והפקת לקחים עומדים במרכז ההתעניינות הן באקדמיה והן בשדה.

בתחום הייעוץ הארגוני, מאז חדירתו למודעות של פיטר סנג'י עם ספרו The Fifth Discipline, הפך התחום למרכזי בתהליכי ייעוץ ארגוני וליכולות של יועצים ארגוניים העוסקים בתהליכי שינוי ארגוני מערכתי - כוללני.

מתוך הצגתם של עקרונות המבוססים על הגישות של הלמידה הארגונית (OL) ושל ניהול ידע (KM)הקורס יפתח את היכולות של הסטודנט להבין ולהשתמש במושגים למידה ארגונית וידע ארגוני בשדה הייעוצי, להכיר ולהבין את המודלים השונים ללמידה ולניהול ידע, ולנתח סוגיות יישומיות לאור הגישות השונות.

 

 

 

ניהול למידה הדרכה

 

מרצה: ד"ר שושי חן

תיאור הקורס:

ארגונים רבים כיום מבינים שתהליכי הדרכה ולמידה שיטתיים תורמים להצלחת הארגון וליכולתו לההתמודד עם השינויים התדירים המתחוללים בסביבה הארגונית. תחום ההדרכה והלמידה כשלעצמו עובר תהפוכות רבות בשל המהפכה המתוקשבת ובשל הנגישות לידע ומידע והצורך להיות מעודכן כל העת. אחת הסוגיות המרכזיות בתחום ההדרכה והלמידה בה יעסוק הקורס היא איך מנהלים תהליכי הדרכה ולמידה בארגונים. בקורס ילמדו מודלים וכלים מגוונים לניהול תהליכי למידה ארגוניים. למידה היא מאבני היסוד של כל ארגון. הצלחת הארגון תלויה במידהרבה, בקיום תהליכי למידה מסודרים ורציפים, תוך בחינה מתמדת של השינויים בסביבה, שיפורתפוקות והתאמה לצרכי הארגון.ארגונים מודרניים למדו, שהשקעה בעובד מחזירה את עצמה עשרות מונים. הידע הזה יהפוך ברבות הימים לנכס ארגוני, שבו העובד יעשה שימוש, כדי להפוך את הארגון לארגון תחרותי ומוביל. הקורס מתמקד בתהליכי למידה והכשרה של עובדים ומנהלים בארגונים בני זמננו. הקורס נועד להקנות ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים בתחום פיתוח וניהול הכשרות עובדים מסוגים שונים. בנוסף הקורס נועד להקנות הבנה של תהליכי הלמידה המתרחשים בארגוני עבודה ושל העקרונות המנחים עיצוב מושכל וניתוח של סביבות למידה אלה. בקורס ילמדו מודלים וכלים לפיתוח, בנייה ועיצוב של תהליכי למידה תוך שימוש נרחב בכלי למידה מגוונים ושילוב של התנסות מעשית

 

 

 

יעוץ פנים ארגוני : בין אינטיניות להיטמעות

 

 

מרצה: אביבה שקד

 

תיאור הקורס

הקורס ישמש בו זמנית מרחב ללמידה תיאורטית והזדמנות לגלות, באופן חווייתי את  ייחודיות  "החוויה הפנים-ארגונית" בעבודת היועץ ואת הדילמות האורבות לפיתחו בצמתים קריטיות של התפתחות הארגון, בתוכו הוא חי.

נשאל ונתמודד בקורס עם שאלות כגון: מיהם בעלי תפקידים בתוך ארגון ציבורי או עסקי  העונים להגדרה "יועץ ארגוני" או "אחראי פיתוח ארגוני"? כיצד היועץ חי בתוך הפוליטיקה הארגונית, גם ככפיף וגם כיועץ?  בין היותו איש מטה האחראי לתפעול פרוצדורות מקצועיות לבין היותו "יועץ"? כיצד היועץ שחי בתוך הארגון יודע להבחין בין הגלוי לסמוי וכיצד הוא מזהה ודג הזדמנויות לשינוי?

שיטת הלימוד תתבסס על קריאת חומרים עצמאית, הצגה בכיתה של מסגרת החשיבה, ניתוחי אירוע, סימולציות והרצאות אורחים מומחים מהשדה.

 

שימוש במידע חשבונאי

 

מרצה: יניב זיו

 

תיאור הקורס

מטרת הקורס הינה לתת למנהלים כלים לשימוש מושכל במידע חשבונאי-פיננסי ולהמנע מטעויות נפוצות הגורמות לכשלים.  בקורס נלמד להשתמש במידע חשבונאי-פיננסי לקבלת החלטות, תכנון אסטרטגי ובקרת ביצועי חברות ומנהלים, ותגמול מנהלים. הקורס ידגיש את ההגיון הכלכלי העומד בבסיס דווחים חשבונאיים ומערכי בקרה, וידון בהרחבה בהשפעת תמריצים על אופן השימוש במידע חשבונאי-פיננסי על ידי מנהלים, משקיעים ורגולטורים. תשומת לב מיוחדת תינתן לדיון ברלבנטיות השמוש במידע חשבונאי בחברות עתירות טכנולוגיה.

נושאי הקורס:

שמוש במידע חשבונאי-פיננסי לקבלת החלטות – שמוש במידע פנים-ארגוני לגבי עלויות וצריכת משאבים לקבלת החלטות מיקור-חוץ (OUTSOURCING), קביעת מחירי מכירה (PRICING), והחלטות ייצור (BUY-OR-MAKE) בטווחי זמן קצר וארוך. נכיר סוגי עלויות, שיטות למדידת הקפי צריכת משאבים בחברות, ומדידת רוחיות מוצרים ולקוחות (מודל ABC).

שמוש במידע חשבונאי-פיננסי לתכנון אסטרטגי ובקרת פעילויות בארגון – נלמד עקרונות בצוע תכנון שנתי ובקרת ביצועים פנימית. נדגיש שינויים דרמטיים בבקרה הפנימית שחלו בארה"ב ובישראל בעקבות חקיקת OXLEY SARBANES  (SOX) והשפעתם על הבקרה הפנימית בחברות ועל התנהגות המנהלים.

שמוש במידע חשבונאי-פיננסי להערכת ומדידת ביצועים ותגמול מנהלים – נכיר מדדי בצוע פיננסיים (למשל – רווח או ROI) ולא-פיננסיים (למשל – נתח שוק או רמת איכות). נדון בהשפעת השימוש במדדי ביצוע על תהליכי קבלת החלטות בארגון ובכשלים הנובעים משימוש שגוי במדדי בצוע. נכיר את שיטת SCORECARD BALANCED ונדון ביתרונותיה וחסרונותיה. נעסוק בהשפעה של מתן תמריצים למנהלים (למשל, מתן אופציות, מניות, שותפות ברווחים או בונוסים) על החלטותיהם ועל ביצועי חברות.

 

בין פיצוח לפיתוח - הובלת השיח האסטרטגי בתהליכי ייעוץ ניהולי

 

מרצה: ד"ר איתן אור

מטרת הקורס:
העצמת התרומה של היועץ בשיח האסטרטגי, באמצעות:
 -פיתוח חשיבה אסטרטגית
 -העמקה בכלים ובתהליכים של תכנון אסטרטגי וניהול שינוי
 -שיפור יכולות ה"תיווך "ללקוח (מיקוד מסרים ,מצגות אפקטיביות ,בניית אמון וכו)'

 

 

צור קשר