חווית הלימודים

  • התכנית
  • על הפרקטיקום
  • סטודנטים מספרים...
  • סרטים
התכנית

 

המסגרת של התכנית מספקת פלטפורמה לחווית לימוד מיוחדת המביאה לידי ביטוי סימולטיבי של מרכיבים חשובים מחווית החיים של מובילי שינוי בארגונים. 

מאחר ומסגרת הלימודים היא כיתית, נפתחת בפני כל מחזור האפשרות לחוות באופן ישיר את ההתפתחות של היחסים הבין אישיים ברשת חברתית ולהתנסות במגוון תפקידים חברתיים. התנסות זאת מתנהלת בין הסטודנטים לבין עצמם ללא מעורבות של הנהלת התכנית והפקולטה. 
התכנית מתחילה ב"דינמיקה קבוצתית " -  מפגש אינטנסיבי מונחה  של חמישה ימים מלאים שמזמן למידה אישית על עצמי ביחסים בין אישיים ועל התפתחות יחסים בקבוצה. כערך נוסף, כל סטודנט מגיע לשיעור הראשון לאחר היכרות מעמיקה עם כ-15 חברים לכיתה ובכך נמנעת האנונימיות המוכרת בתחילת שנת לימודים. כמאמר אחד הסטודנטים: "אתה מגיע לכיתה כשיש איתך עוד קבוצה של אנשים שאתה מרגיש כאילו עשית איתם מילואים כבר 15 שנה". אחת התוצאות הינה שמיד עם פתיחת השנה הכיתה עובדת כקבוצה 'משופשפת' המשתפת פעולה  להשגת מטרה משותפת.
במסגרת הלימודים בשנה הראשונה כל העבודות בכל הקורסים נעשות ומוגשות ברביעיות. הרביעיות מתחלפות כל תקופה כך שיוצא לכל סטודנט להתנסות בפיתוח מסגרת יחסים אפקטיבית בקבוצת משימה במהירות. החוויה מאפשרת לכל אחד ללמוד על האופן שבו הוא מפתח יחסים בתוך קבוצה משימתית קטנה (צוות משימה) שאמורה להגיע בתוך זמן קצר לתוצאות אקדמיות המתאימות לשאיפות השונות של חברי הרביעיה. החלפת הרביעיות נעשת כל עשרה שבועות ע"י הנהלת התכנית ובכך מתאפשר לכל סטודנט להתנסות במגוון של מפגשים עם סטודנטים שבדרכים אחרות אולי לא היה מגיע ליצור עימהם קשרים אישיים ומקצועיים.
אחת התוצאות של ההתנסות הזאת היא היכולת לבחור שותפים לצוותי הפרקטיקום  על בסיס היכרות מעמיקה ואינטימית של מספר גדול יחסית של סטודנטים.
 
משהו על מערכת היחסים עם הסגל 
תפיסת התכנית הינה שתפקיד עוזרי ההוראה הינו לעזור לסטודנטים לא פחות מאשר לחברי הסגל. עוזרי ההוראה זמינים לסטודנטים (במקרים רבים באמצעות הטלפון הסוללרי האישי) ופעמים רבות ינכחו בשיעורים ובהפסקות. חלק הולך וגדל מעוזרי הוראה הינו מבוגרי התכנית ומתלמידי הפקולטה, שלהם קירבה אישית לסטודנטים ולנושאי ההרצאות, ובכך יכולים לתרום לצמיחה המקצועית של הסטודנטים בתכנית.
סגל המרצים עצמו, המורכב הן ממובילי הפקולטה והן מיועצים ותיקים ומובילי שינויים פתוח גם הוא לפיתוח יחסי הוראה מעבר למקובל בתכניות הציבוריות בפקולטה.

 

 

צור קשר