מרכז מידע למועמדים

 

 

מרכז מידע למועמדים:

פרנקה גוירצמן- רכזת התכנית- טלפון 03-6408082 ,דוא"ל :infoOC@post.tau.ac.il

אלקה קרן- רכזת מידע לתכניות הייעודיות- טלפון 03-6406324 , מייל: elkak@tauex.tau.ac.il

 

 

צור קשר