מערכת שעות לשנה"ל תשע"ו

ייעוץ ארגוני -מערכת שעות תשע"ג

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים הערה
ייעוץ ארגוני (1263)
שנה ב'
תקופה 1 - 18.10.2015 - 4.12.2015
מבחנים 19.12.2015-5.12.2015
אב 1263.1111 הדרכת צוותים ד 17:00-14:30 חדרים : 301, 306, 409
אב 1263.3110.02 פרקטיקום הדרכה אישית ד 18:45-17:15 301 רקנאטי ד"ר סתר אורה
אב 1263.3110.03 פרקטיקום הדרכה אישית ד 18:45-17:15 409 רקנאטי ד"ר דרור יובל
אב 1263.3110.04 פרקטיקום הדרכה אישית ד 18:45-17:15 306 רקנאטי ד"ר חגי-ניב איוה
א' 1263.2305.01 מבוא להנחית קבוצות(חובה) שיעור ד 21:45-19:00 302 רקנאטי מר רוגובסקי איתמר
 • * אין לימודים ביום שישי- זמן מוקדש לפרקטיקום
 • * בתאריך 23 באוקטובר יום שישי הראשון של התקופה יוקדש למפגש
 • תקופה 2 - 20.12.2015 - 6.2.2016
  מבחנים 27-2.2016-7.2.2016
  אב 1263.1111 הדרכת צוותים ד 17:30-14:30 חדרים : 301, 306, 409
  אב 1263.3110.02 פרקטיקום הדרכה אישית ד 19:15-17:45 301 רקנאטי ד"ר סתר אורה
  אב 1263.3110.03 פרקטיקום הדרכה אישית ד 19:15-17:45 409 רקנאטי ד"ר דרור יובל
  אב 1263.3110.04 פרקטיקום הדרכה אישית ד 19:15-17:45 306 רקנאטי ד"ר חגי-ניב איוה
  א' 1263.2222.01 המקרה הארגוני- מפגש עם יועץ ומנהל (חובה) שיעור ד 21:00-19:30 253 רקנאטי ד"ר כהן-מיתר רוית
  א' 1263.3212.01 ניהול צוותים, התנהגות צוותית וייעוץ צוותי שיעור ו 10:45-08:00 301 רקנאטי מר גלי יורם
  א' 1263.3222.01 ייעוץ אישי למנהלים שיעור ו 13:45-11:00 301 רקנאטי ד"ר ברמן אבי
  תקופה 3 - 28.2.2016 - 20.4.2016
  מבחנים 21.5.2016-21.4.2016
  אב 1263.1111 הדרכת צוותים ד 17:00-14:30 חדרים : 301, 306, 409
  אב 1263.3110.02 פרקטיקום הדרכה אישית ד 18:45-17:15 301 רקנאטי ד"ר סתר אורה
  אב 1263.3110.03 פרקטיקום הדרכה אישית ד 18:45-17:15 409 רקנאטי ד"ר דרור יובל
  אב 1263.3110.04 פרקטיקום הדרכה אישית ד 18:45-17:15 306 רקנאטי ד"ר חגי-ניב איוה
  ב' 1263.3227.01 גישות מודרניות בפיתוח ארגוני שיעור ד 21:45-19:00 306 רקנאטי פרופ' יחזקאל אורלי
  ב' 1263.3215.01 עבודה בקבוצות גדולות שיעור ו 10:45-08:00 306 רקנאטי גב' אוורבוך טובה
  ב' 1263.3213.01 מיומנויות בהנחיית קבוצות - פיתוח מנהלים שיעור ו 13:45-11:00 306 רקנאטי מר ברייר גדי
  תקופה 4 - 22.5.2016 - 8.7.2016
  מבחנים 21-9.7-2015
  אב 1263.1111 הדרכת צוותים ד 17:45-15:30 חדרים : 301, 306, 409
  אב 1263.3110.02 פרקטיקום הדרכה אישית ד 18:45-17:15 301 רקנאטי ד"ר סתר אורה
  25.5.2016; 1.6.2016
  אב 1263.3110.02 פרקטיקום הדרכה אישית ד 20:00-18:30 301 רקנאטי ד"ר סתר אורה
  מ-8.6.2016 ואילך
  אב 1263.3110.03 פרקטיקום הדרכה אישית ד 19:30-18:00 409 רקנאטי ד"ר דרור יובל
  אב 1263.3110.04 פרקטיקום הדרכה אישית ד 19:30-18:00 306 רקנאטי ד"ר חגי-ניב איוה
  ב' 1263.3227.01 גישות מודרניות בפיתוח ארגוני שיעור ו 11:45-09:00 105/6 רקנאטי פרופ' יחזקאל אורלי

  צור קשר