אסטרטגיה ויזמות

  • מידע כללי

תכנית הדוקטורט באסטרטגיה מיועדת להכשיר חוקרים ברמה גבוהה, אשר יעסקו במחקר ובהוראה בתחום זה באוניברסיטאות מחקר בארץ ובחו"ל. לימוד דוקטורט אורכים כחמש שנים שבמהלכן התלמיד/ה צריך/צריכה להקדיש 100% מהזמן ללימודים. על התלמיד/ה למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה שיוכל/תוכל להנחות את התלמיד/ה. מעבר למנחה תוקם לכל תלמיד/ה וועדה מלווה אשר תכלול מלבד המנחה עוד שני חברי סגל.

בדרך כלל השנה או השנתיים הראשונות של לימודי הדוקטורט מוקדשות ללימודים מתקדמים בביה"ס לניהול, בחוג לכלכלה, ובביה"ס למתמטיקה. קורסים אלה מיועדים לתת לתלמיד/ה כלים לקרוא ספרות מחקרית עכשווית ולכתוב מחקרים ברי פרסום בכתבי עת מקצועיים. עד תום השנה השנייה על התלמיד/ה להגיש הצעת מחקר שתקבל את אישורה של הוועדה המלווה, וכן לעבור מבחן בקיאות בחומר הרלוונטי כפי שיקבע על ידי הוועדה המלווה.

הרישום לתכנית הדוקטורט מתקיים עד סוף חודש מאי, וקבלת תלמידים חדשים לתכנית מתקיימת פעם בשנה (לקראת סמסטר א').