מדיניות קבלה

 

הפקולטה לניהול ערוכה לקבל ללימודי התואר השלישי רק מספר מצומצם של תלמידים.  מבין כל אלה אשר עומדים בתנאי הסף של התקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר, יוכלו להתקבל רק חלק מן המועמדים, כאלה שהכשרתם וכישוריהם תואמים במיוחד את נושאי המחקר העומדים במרכז עניינה של הפקולטה. המועמדים הטבעיים ביותר לעניין זה הם בוגרים מצטיינים של תכניות "מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול" (מלמ"ן) M.Sc בפקולטה לניהול, המיועדים להמשיך במחקר בתחום לימודיהם לתואר שני, ומוכרים היטב למורי התחום.

עם זאת, יש לפקולטה עניין במועמדים מצטיינים נוספים, ובהם:

 

1.1    בעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה"  M.A/ M.Sc. עם עבודת גמר באחת
         מן הדיסציפלינות הרלבנטיות למנהל עסקים.

1.2    בוגרים מצטיינים של תכנית "מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים"
        (מב"ע) אשר יוכלו להפגין יכולת מחקרית.

1.3    בעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה", עם עבודת גמר או ללא עבודת גמר,
         בשטחים קרובים, בין אם  דיסציפלינריים ובין אם מקצועיים (למשל:  הנדסה, רפואה).

1.4    בוגרים מצטיינים של התואר הראשון, בפקולטה לניהול או בשטח קרוב
        (דיסציפלינרי או מקצועי), העשויים להיות מועמדים למסלול הישיר לתלמידי מחקר.