תשס"ט

צביקה אפיק

מודל מרקובי לתוחלת תשואה של אג"ח

בהנחיית: פרופ' שמעון בנינגה

 

יצחק דיציאן

השפעת אופן הצגת הזמן על אומדן ערך הזמן במחקרי העדפות

בהנחיית: פרופ' משה גבעון

 

ורד הולצמן

מודל לניהול סיכונים המבוסס על ניתוחי תוכן והקבצה

בהנחיית: פרופ' ישראל שפיגלר

 

יוסי מערבי

הצעה ראשונה במשא ומתן : השפעות שלנימוקים, כוח ולמידה

בהנחיית: פרופ' יואב גנזך ופרופ' אסיא פזי

 

מיכל סר בן-עמי

להתגבר על המשוכה: העלאת חוללות עצמית של צרכנים ע"י מיצוב מחדש של העצמי

בהנחיית: פרופ' יעקב הורניק

 

גלית ערמון בן-יעקב

מערכת היחסים לאורך זמן בין מתח בעבודה, שחיקה ואינסומניה: מחקר פרוספקטיבי של עובדים בוגרים בריאים

בהנחיית: פרופ' אריה שירום ופרופ' שמואל מלמד

 

זיו פולק

כריית מידע הדרגתית

בהנחיית: פרופ' ישראל שפיגלר ופרופ' יעקב זהבי

 

אמירם פורת

הבנת מנגנוני יצירת מאגדי מחקר תחת תכניות מובנות - ניתוח תכנית מגנט

בהנחיית: פרופ' עלי שגב ופרופ' צבי רז ז"ל