תש"ע

אורית גולדמן (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת הדוקטור: "כריית נתונים בעולם הרפואה - חיזוי ההסתברות ללקות במחלת לב כלילית"

הנחייה: פרופ' משה לשנו ופרופ' ישראל שפיגלר

 

יהודה יצחקיאן (מימון וחשבונאות)

נושא עבודת הדוקטור: "תמחור נכסים בעולם דמדומים"

הנחייה: פרופ' שמעון בנינגה

 

שלומית פרידמן (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת הדוקטור: "השפעת ניסוח כוונות יישום על אפקטיביות הדרכה"

הנחייה: פרופ' שמחה רונן

 

דפנה שוורץ-אשר (התנהגות ארגונית + ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת הדוקטור: "השפעת מבנה צוות וירטואלי על תפוקותיו בתיווך תהליכים משימתיים וחברתיים"

הנחייה: פרופ' ניב אחיטב ופרופ' דליה עציון