תשע"א

טל אספיר (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "ניהול סיכונים תפעוליים בתחום טכנולוגיית המידע והשפעתם על הוצאות חברות בורסאיות"

הנחייה: פרופ' ניב אחיטוב

 

עפר ארז (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "השפעת המגמות במחירי המניות ובמדדי המניות של שינויי ההמלצות של אנליסטים"

הנחייה: פרופ' יואב גנזך

 

אופיר בן אסולי (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "ערך המידע בתהליכי קבלת החלטות רפואיות במרכזים לרפואה דחופה"

הנחייה: פרופ' משה לשנו

 

גיא יוגב (ניהול השיווק)

נושא עבודת המחקר: "ניהול סיכונים תפעוליים בתחום טכנולוגיית המידע והשפעתם על הוצאות חברות בורסאיות"

הנחייה: פרופ' ברק ליבאי ופרופ' איתן מילר

 

אייל כרמי (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "זרימת מידע והתפשטות הפרעות חיצוניות ברשתות מוצרים"

הנחייה: פרופ' איתן מילר וד"ר גל אסטרייכר-זינגר

 

מני עבודי (מימון חשבונאות)

נושא עבודת המחקר: "השפעת אי סחירות ומיסוי על שוויו של תגמול מבוסס הון"

הנחייה: פרופ' שמעון בנינגה

 

רונית פוריאן לוקאץ' (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "טכנופיליה: מבידור לאוריינות דיגיטלית וממשל זמין - קונספט רב-שכבתי חדש לאימוץ טכנולוגיה"

הנחייה: פרופ' ניב אחיטוב ופרופ' פיליפ עין-דור

 

דניאל קריו (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "דמויות אמינות, מדמות שחקן וברות שיחה במשחקי מחשב מקוונים"

הנחייה: פרופ' משה לשנו

 

עידן רוט (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "אפקטיביות קבוצות עבודה וירטואליות כפונקציה של שימוש בתקשורת מתווכת מחשב"

הנחייה: פרופ' דב תאני

 

דניאל רייכמן (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "כשהמודע והלא מודע נפגשים: התפקיד המרכזי של מחוייבות למטרה"

הנחייה: פרופ' יואב גנזך, ד"ר דניאל הלר

 

אורית רפאלי (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "ניהול סיכונים תפעוליים בתחום טכנולוגיית המידע והשפעתם על הוצאות חברות בורסאיות"

הנחייה: פרופ' ניב אחיטוב

 

עתליה תובל (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "הדרכה בסימולטור ככלי מסייע להתמודדות עם מצבי לחץ אקוטי בקרב צוות סיעודי בבית חולים"

הנחייה: פרופ' דליה עציון