תשע"ב

חגי אורנשטיין (התנהגות ארגונית) 

נושא עבודת המחקר: "צוותי עבודה: הקשרים בין גורם לחץ, סגנון תפקוד בצוות ומשתני רשתות חברתיות לבין אפקטיביות"

הנחייה: פרופ' מינה וסטמן 

 

דפנה ארליך (מימון-חשבונאות)

נושא עבודת המחקר: "איכות ההנהלה, הנפקות ציבוריות וביצועי החברה"

הנחייה: פרופ' שמעון בנינגה

 

עזי בן רפאל (מימון-חשבונאות)

נושא עבודת המחקר: "תמחור הנזילות בשוק המניות"

הנחייה: פרופ' אבי וואהל

 

תומר גבע (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "אינטגרציה של גישות כריית מידע וכריית טקסט לצורך חיזוי תוך חיזוי יומי של תשואות מניות"

הנחייה: פרופ' יעקב זהבי 

 

ענת גולדשטיין (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "מחקר על התמיכה במקבלי החלטות מבוזרים המשפיעים זה על זה: הערכת ביצועי ארכיטקטורות מערכות תומכות החלטה מרובות משתמשים"

הנחייה: פרופ' גדי אריאב 

 

מיה דיאמנט (חקר ביצועים והחלטות)

נושא עבודת המחקר: "בחירת טיפול אנטיביוטי אמפירי מנקודת ראות של תורת המשחקים"

הנחייה: פרופ' משה לשנו ופרופ' דב סמט 

 

נעמה הלוי (אסטרטגיה ויזמות)

נושא עבודת המחקר: "תמריצי מחקר ופיתוח בענף טכנולוגית המידע: ארצות הברית וקנדה"

הנחייה: פרופ' אשר טישלר

  

נועם וינבלט (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "דינאמיקות של ה"עצמי" ורווחת עובדים: מחקר יומן"

הנחייה: פרופ' דני הלר

   

לירז לסרי (ניהול השיווק)

נושא עבודת המחקר: "החולצה התלבשה על הצרכן : השפעת מותגים המבטאים זהות על המשתמש"

הנחייה: פרופ' רוני שחר ופרופ' דן אריאלי

 

אלי נוי (אסטרטגיה ויזמות)

נושא עבודת המחקר: "אמצעים ומטרות באסטרטגיה עסקית"

הנחייה: פרופ' יוסי שפיגל

 

עירית ניצן (ניהול השיווק)

נושא עבודת המחקר: "השפעות חברתיות בתהליכי נטישת לקוחות"

הנחייה: פרופ' ברק ליבאי

 

אוריאל סטטנר (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "השפעת האיזון בין חיפוש (Exploration) וניצול (Exploitation) בשיטות ארגון חלופיות על ביצועי החברה"

הנחייה: פרופ' שמואל אליס ופרופ' דובב לביא

 

קרן צור (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "על ההשפעה החיובית והשלילית של חוללות עצמית: ערכיות כמשתנה ממתן"

הנחייה: פרופ' יואב גנזך ופרופ' אסיא פזי

 

הילה רחמים אנגל (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "חוזקות אישיות, אושר, וביצועי עובדים: חקירה ניסויית"

הנחייה: פרופ' דני הלר ופרופ' מינה וסטמן 

 

שחר רייכמן (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "תפקיד רשתות מוצרים ורשתות חברתיות בתהליך חיפוש תוכן בסביבה מקוונת"

הנחייה: ד"ר גל אסטרייכר-זינגר ופרופ' יעקב גולדנברג 

  

סיוון רחל רפפורט (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "מערכת תומכת החלטה בשיתוף יישום מודל תיאורטי עבור המקרה של בדיקות הריון"

הנחייה: פרופ' משה לשנו

 
איתי רינגל (אסטרטגיה ויזמות)

נושא עבודת המחקר: "תהליך הקצאת התקציב הממשלתי והשלכותיו על הביטחון הלאומי"

הנחייה: פרופ' אשר טישלר 

 

רינת שאנן-סצ'י (ניהול השיווק)

נושא עבודת המחקר: "אסימטריה והטיות בהפצת מידע מסחרי חיובי לעומת שלילי" 

הנחייה: פרופ' יעקב הורניק

 

הדס שבתאי (אסטרטגיה ויזמות)

נושא עבודת המחקר: "הקצאת משאבים במרוצי חימוש א-סימטריים בתנאי אי ודאות, ומחיר חוסר ביטחון"

הנחייה: פרופ' אשר טישלר 

 

תמר שגיב (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "דינאמיקה של משילות ארגונית: התפתחות קשרי בעלות ושליטה של תאגידים עסקיים במשק הישראלי בין השנים 1992-2006"

הנחייה: פרופ' שמואל אליס ופרופ' ישראל דרורי

 

אליעזר שלו (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "השפעות מרחק פסיכולוגי על ניהול סיכונים בפרויקטים"

הנחייה: פרופ' יואב גנזך