תשע"ג

רוני בן דב (התנהגות ארגונית)

נושא: כח, שיפוטים וקבלת החלטות במשא ומתן על פי ניבוייה של תיאוריית רמת ההבניה

מנחה: פרופ' דני הלר

 

יהושע הופר (מימון חשבונאות)

נושא: משחקי איתות רב מימדי בתחום המימון התאגידי: תיאוריה וממצאים אמפיריים

מנחה: פרופ' שמואל קנדל ז"ל ופרופ' עדי פוזנר

 

יניב הראל (אסטרטגיה ויזמות)

נושא: פיתוח וניהול פרויקטים טכנולוגיים ארוכי טווח: תכנית ארוכה או רצף פרויקטים

מנחים: פרופ' אשר טישלר ופרופ' דב דביר

 

מחמוד ח'טיב (מימון חשבונאות)

נושא: הקצאת תיק הלוואת בנקים בהינתן אסימטריה של מידע

מנחה: פרופ' שמעון בנינגה

 

שביט לסקי (התנהגות ארגונית)

נושא: התאוששות פסיכולוגית ופיזיולוגית מלחצי עבודה במהלך חופשה ודעיכת ההשפעה לאחריה: מחקר אורך

מנחה: פרופ' דליה עציון

 

איל פכט (אסטרטגיה ויזמות)

נושא: ערכו של המודיעין הצבאי – ניתוח תיאורטי, אנליטי ואמפירי

מנחה: פרופ' אשר טישלר

 

עדו קאליר (מימון חשבונאות)

נושא: תהליכי למידה והתכנסות

מנחה: פרופ' אהרן עפר

 

אפרת שוסט (מימון חשבונאות)

נושא: על גורמים הפוגמים במהימנות הדוחות הכספיים

מנחים: פרופ' שמעון בנינגה וד"ר דן וייס

 

ד"ר רועי שטיין (מימון חשבונאות)

נושא: אמידת עקומי תשואות

מנחה: פרופ' שמעון בנינגה