תשע"ד

זאבי באלאסיאנו אביב (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא: אומדן ערך מידע בפרוייקטי מחקר ופיתוח בהקשר לערכם החברתי הצפוי

מנחה: פרופ' ניב אחיטוב

 

ארטיום ז'לנוב (חקר ביצועים והחלטות)

נושא: כח פוליטי וייצוג יחסי

מנחים: פרופ' דב סמט ופרופ' יאיר טאומן

 

 

ששון חדד (מימון חשבונאות)

נושא: צבא חובה מול צבא מקצועי: השפעת שיטת הגיוס על העוצמה הצבאית של מדינת ישראל

מנחה: פרופ' אשר טישלר

 

הילה טהר יצחק (חקר ביצועים והחלטות)

נושא: מידול ותכנון מערכת לתגמול משרדי פרסום - גישת תורת המשחקים 

מנחים: פרופ' יעקב הורניק ופרופ' יאיר טאומן

 

אור מנדלסון (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא: מפעל ליצירתיות; פיתוח מטודולוגיה לעיצוב מפעל ועיצוב מפעל לכלים תומכי יצירתיות 

מנחה: פרופ' דב תאני

 

עדי ספיר (התנהגות ארגונית)

נושא: המסחור של מחקר מדעי באוניברסיטאות בישראל 

מנחים: פרופ' מולי אליס ופרופ' ישראל דרורי

 

אהרונה פפר (חקר ביצועים והחלטות)

נושא: בעיות תובלה לאספקת ביקושים של מספר מוצרים - מחקר על בעיית "החילופין" ובעיית ה"קריאה לנסיעה" ללא מגבלת קיבולת על גרפים שונים

מנחה: פרופ' שושי אנילי