תשע"ה

עופר אטד (התנהגות ארגונית)

נושא: דרישות התפקיד והסינדרום המטבולי: בחינת תפקידם של מצבים רגשיים שליליים ומשאבים תעסוקתיים, אישיים והתנהגותיים

מנחה: ד"ר שרון טוקר

 
צפריר דוד בלוך (התנהגות ארגונית)

נושא: זה (לא) הולך לקרות לי! ההשפעה של השלכות מדומיינות על הערכות הסתברות

מנחים: פרופ' יואב גנזך ופרופ' אורית טיקוצינסקי

 

עינב הורוביץ (מערכות בריאות)

נושא: שימוש בדומיננטיות סטוכסטית להערכת הנחיות קליניות

מנחה: פרופ' משה לשנו

 

רועי טאוסיג (מימון חשבונאות)

נושא: מינוף תפעולי, תנודתיות אסימטרית ותשואת מניות

מנחה: פרופ' שמעון בנינגה

 

לירון סיון (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא: חיזוי רמת השתתפות עתידית בפורומים מקוונים על-ידי ניתוח תבניות השתתפות של משתמשים

מנחה: ד"ר גל אסטרייכר-זינגר

יונה קיפר (התנהגות ארגונית)

נושא: כוח ותפיסת העצמי: השלכות על אושר ורגשות

מנחה: פרופ' דני הלר