התמחות בשיווק

  • מידע כללי
  • הרשמה
  • רישום וקבלה
  • המלצות
  • רשימת החוקרים
מידע כללי

 

מסמך זה אינו מחליף את תקנות האוניברסיטה והפקולטה הנוגעות לדוקטורט אלא משלים אותן. כל הניסוחים הם בלשון זכר, אך מתייחסים לנשים וגברים כאחת.  

 

מטרת תכנית הדוקטורט היא להכשיר חוקרים ברמה גבוהה, אשר יעסקו במחקר ובהוראה בתחום השיווק באוניברסיטאות מחקר בארץ ובחו"ל. במהותה, שונה תכנית הדוקטורט מתכנית ה-MBA ואינה מהווה המשך טבעי שלה. בעוד שבתכנית ה-MBA מקבל הסטודנט סקירה על מגוון נושאים מזווית ניהולית, בתכנית הדוקטורט מתמקד הסטודנט במחקר אקדמי מעמיק בתחומים מצומצמים יחסית, תוך שימת דגש על היכרות עם שיטות מחקר, שליטה מעמיקה בנושאי המחקר ויכולת חשיבה אקדמית. 

 

מטרת תכנית הדוקטורט היא להכשיר חוקרים ברמה גבוהה, אשר יעסקו במחקר ובהוראה בתחום השיווק באוניברסיטאות מחקר בארץ ובחו"ל. במהותה, שונה תכנית הדוקטורט מתכנית ה-MBA ואינה מהווה המשך טבעי שלה. בעוד שבתכנית ה-MBA מקבל הסטודנט סקירה על מגוון נושאים מזווית ניהולית, בתכנית הדוקטורט מתמקד הסטודנט במחקר אקדמי מעמיק בתחומים מצומצמים יחסית, תוך שימת דגש על היכרות עם שיטות מחקר, שליטה מעמיקה בנושאי המחקר ויכולת חשיבה אקדמית. 

 

ההשקעה בדוקטורנט היא רבה,  ולפיכך הליך הקבלה לתכנית הדוקטורט בשיווק סלקטיבי מאוד. דוקטורנט עובד, בדרך כלל, באופן צמוד לחבר סגל, ומספר חברי הסגל שמנחים דוקטורנטים במגמת שיווק בפקולטה בשלב זה הוא מצומצם. ככלל, נדרשת מדוקטורנטים עצמאות רבה בהשוואה לסטודנטים בתארים נמוכים יותר – ועל כן חשוב מאוד שיתקבלו לתכנית רק אלה המתאימים, שיוכלו להתמודד גם לבדם עם חומר תובעני ורב ואשר מחוייבים למצויינות מחקרית.

 

קבלת תלמידים חדשים לתכנית מתקיימת פעם בשנה (לקראת סמסטר א'). הצפי הוא כי מידי שנה יתקבלו לתכנית שניים עד שלושה סטודנטים לכל היותר, ולא מן הנמנע כי יהיו שנים בהם לא יתקבלו סטודנטים חדשים כלל. 

 

הרישום לתכנית הדוקטורט מתקיים עד סוף חודש מאי.