בעלי תפקידים

 
 
תפקיד שם טלפון דוא"ל
יו"ר תכנית הדוקטורט פרופ' יוסי אביב 6408084

yaviv@post.tau.ac.il

ראש תחום חקר ביצועים והחלטות פרופ' שושנה אנילי 6408861 anily@post.tau.ac.il
ראש תחום טכנולוגיה ומערכות מידע פרופ' גל אסטריכר-זינגר 6409561 galos@tau.ac.il
ראש תחום התנהגות ארגונית פרופ' דני הלר 6409739 dheller@post.tau.ac.il
ראש תחום מימון-חשבונאות ד"ר יעקב עודד 6406301 oded@post.tau.ac.il
ראש תחום ניהול השיווק ד"ר ורדית לנדסמן 6406343 landsman@post.tau.ac.il
ראש תחום מערכות בריאות פרופ' קובי גלזר 6409052 glazer@post.tau.ac.il
ראשי תחום אסטרטגיה ויזמות פרופ' אבי כרמלי
ד"ר איתי אטר
6406335
6406318
avic@post.tau.ac.il
itai.ater@gmail.com
ראש תחום ניהול בינלאומי פרופ' אורלי יחזקאל 6408230  
ראש תחום נדל"ן ד"ר דני בן-שחר 6408194 dannybenshahar@gmail.com
ראש רכז תחום ניהול נתוני עתק ובינה עסקית - ביג דאטה ד"ר תומר גבע 6408517 tgeva@tau.ac.il
מזכירות תכנית הדוקטורט רחלי תדמור 6405117 rachelit@tauex.tau.ac.il