תנאי קבלה

רשאים להגיש מועמדות לתכנית מנהלים ומנהלות בכירים העומדים בתנאים הבאים:

 

  • בעלי שבע שנות ניסיון ניהולי/עסקי או פיקודי (לאנשי צבא) בעלי תפקיד ניהולי מוביל בכיר בארגון.
     
  • בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" או בעלי תואר זהה המוענק ע"י מוסד להשכלה גבוהה, בציון גמר 75 לפחות. מועמדים בעלי ציון גמר בין 70 ל - 75 יוכלו להתקבל לתכנית במעמד "על תנאי", בכפוף לאישור סגן הרקטור.
     
  • ידיעת השפה העברית: מועמד שאינו בעל תעודת בגרות ישראלית ואין בידו תואר אקדמי ממוסד ישראלי מוכר, יחויב במבחן מיון בעברית לפני תחילת לימודיו.
  • המועמדים חייבים בידיעת השפה האנגלית ברמת "פטור". למועמדים בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" מישראל, או בעלי תואר זהה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל או בעלי תואר B.Ed, B.Tec ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל או בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" ממוסד מוכר בחו"ל, המצוי בארץ דוברת אנגלית, ששפת ההוראה בו אנגלית – יינתן פטור. פטור זה אינו תקף לגבי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל לרבות שלוחות מחו"ל של מוסדות ששפת ההוראה בהם אנגלית