עלות וסידורי תשלום

פרטים על שכר הלימוד למחזור 34 יתפרסמו בהמשך.

 

שכר הלימוד למחזור 33 בתכנית הוא 115,000 ₪.

 

עלות התכנית כוללת:

שכר לימוד לתכנית, ספרי הלימוד, חומרי עזר, תרגולים והחומר הלימודי הנדרש בכיתה, כיבוד קל בימי ו' וחניה.

 

למשלמים מראש בתשלום אחד לא יאוחר מ- 23.9.2016 תינתן הנחה של 2,500 ₪. 

מועדי התשלום:

ניתן לשלם את שכר הלימוד ב- 6 תשלומים, על פי הפירוט הבא:

  • תשלום ראשון על סך 20,000 ₪ ישולם עד 8.7.2016 או עד 23.9.2016.
  • תשלום שני ישולם לא יאוחר מתאריך      5.1.2017
  • תשלום שלישי ישולם לא יאוחר מתאריך 5.4.2017
  • תשלום רביעי ישולם לא יאוחר מתאריך  19.9.2017
  • תשלום חמישי ישולם לא יאוחר מתאריך 5.1.2018
  • תשלום שישי ישולם לא יאוחר מתאריך   5.3.2018

 

פירוט התשלומים יהיה בהתאם למועד הרישום ולהשלמת הליך הקבלה לתכנית.
פיגור בתשלום כלשהו - ובכלל זה תשלום מלוא היתרה - מעל 14 יום, יגרור חיוב בריבית פיגורים צמודה בשיעור של 0.65% לחודש.

 

פרטים בנוגע להפסקת לימודים