תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מקיימת "דיאלוג מתמשך ופרקטי" בין החומר הנלמד לבין המציאות בשטח. המודל המנחה של תכנית הלימודים משלב את כל תחומי הניהול. התכנית כוללת כלים אנליטיים ומודלים תיאורטיים וממחישה כיצד ניתן להשתמש בכלים אלה במציאות עסקית וכלכלית המשתנה במהירות.

 

תכנית הלימודים מציעה קורסים ייחודיים המציגים אינטגרציה של כל נושאי הלימוד כבסיס לניתוח, תיכנון ויישום של מצבים, החלטות, ופעולות ניהוליות: סוגיות בניהול חברות, ניהול בינלאומי, ניהול תהליכי שינוים אסטרטגיים בארגון ומשחק עסקים.

 

מחזור 34 של התכנית יפתח באוקטובר 2017.

הלימודים במחזור 34 של התכנית יתקיימו בימי חמישי (14:00-21:00) ובימי שישי (8:00-14:00). תכנית הלימודים הינה בהיקף של 28 יחידות סמסטריאליות (י"ס) בנוסף ללימודי ההכנה. רשימת הקורסים משתנה מעת לעת.

מודול 5: אוגוסט-ספטמבר