המרצים בתכנית

המרצים בתכנית הם בדרך כלל הבכירים בתחומם מבין מורי הפקולטה ובחלקם מבתי הספר למינהל עסקים המובילים בעולם. המרצים הינם בעלי שם בינלאומי והם משלבים ידע אקדמי תיאורטי עדכני עם ניסיון רב בהוראה ובעבודה מעשית.
הרשימה משתנה מעת לעת וכמובן רק חלק מהמרצים מלמדים בכל מחזור נתון.

שםתפקידמיקוםדוא"ל
פרופ' אסתר[אתי] אינהורןסגל אקדמי בכירביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 307
ראש חוגביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 307
פרופ' פיטר במברגרסגל אקדמי בכירביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 343
ועדת מינויים יחידתיתביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 343
מיכאל בן דבמורה מן החוץ
עודד ברוורמןעמית הוראהביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי
עמית הוראהביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי
מורה מן החוץביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי
פרופ' יעקב גלזרסגל אקדמי בכירביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי
ועדת מינויים יחידתיתביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי
ראש מרכז אקדמיביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי
צבי בועז גלנסוןמורה מן החוץביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי
פרופ' שי דנציגרסגל אקדמי בכירביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 333
ועדת מינויים יחידתיתביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 333
ראש מרכז אקדמיביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 333
פרופ' אבי וואהלסגל אקדמי בכירביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 450
ראש מרכז אקדמיביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 450
פרופ' דן וייססגל אקדמי בכירביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 308
ראש מכוןביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 308
ראש מרכז אקדמיביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 308
נורית חלוזיןמורה מן החוץ
פרופ' אשר טישלראמריטוס
פרופ' אורלי יחזקאלסגל אקדמי בכירחדר 342
מרכז תחוםחדר 342
שגית לוקרעמית הוראה
ד"ר לירז לסרימורה מן החוץ
ד"ר אוריאל שמעון סטטנרסגל אקדמי בכירביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 441
ד"ר דוד סעדעמית הוראה
ד"ר דוד צביליחובסקיסגל אקדמי בכירביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 456
מורה מן החוץביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 456
פרופ' משה צבירןסגל אקדמי בכירביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 338
דקאןביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 338
ראש מכוןביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 338
ד"ר יובל קלישסגל אקדמי בכירביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 434
מורה מן החוץביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 434
ד"ר איתי קמהסגל אקדמי בכיר
ד"ר מאיר קרלינסקיבדימוסביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 424
ד"ר יוחאי רפאליסגל אקדמי בכירביה"ס למנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, חדר 445