הקורסים הנלמדים

 

לימודי ההכנה פותחים את הלימודים בתכנית ובעזרתם יכולים משתתפי התכנית לקחת חלק במסע האקדמי שלפניהם

.

לימודי הליבה מתמודדים עם תשתית הדעת הניהוליתמכלכלה וסטטיסטיקה ועד לתחומים הפונקציונאליים כמו מימון, תפעול, שיווק ומשאבי אנוש ומהווים את המרכיב המרכזי של התכנית

.

הלימודים המתקדמים עוסקים בהעמקת הידע בתחומים תפעוליים נבחרים או בבחינת השילוב ביניהם

.

הלימודים המשלבים נועדו לסייע בהתמודדות עם בעיות ריאליות שהן בהכרח כוללות, רב-מימדיות, רב-דיסיפלינאריות וחוצות פונקציות ניהוליות באירגון. לקראת סוף התכנית, ניתנים קורסים משלבים, המציגים ומאפשרים אינטגרציה של נושאי הלימוד, של הדיסיפלינות ושל הפונקציות הניהוליות השונות כבסיס לניתוח, תיכנון ויישום של מצבים, החלטות, ופעולות ניהוליות.