שאלות נפוצות

הרחב הכל
מהו היחס בין תכנית הלימודים ב- EMBA לבין תכנית הלימודים ב- MBA של הפקולטה?

תכנית ה- Executive MBA של רקנאטי מקבילה לתכנית הלימודים הקלאסית של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב גם בהיקפה וגם בתכניה. התכנית מעמידה דרישות אקדמיות גבוהות ובנוסף מסייעת למנהלים המשתתפים ומספקת להם תמיכה אקדמית ולוגיסטית נכבדת. מעבר לתכנית הלימודים הרגילה, מציעה התכנית קורסים וסדנאות ייחודיים לה. הלמידה בתכנית מדגישה עבודה בצוותים ויישום החומר הנלמד בהקשרים אמיתיים. מערך עשיר ואינטנסיבי של תרגול מוצע לאורך כל התכנית.
כמו כן, הלימודים בתכנית הם במסגרת של "כיתה", המתחילה ומסיימת את הלימודים באותו מועד, והמשתתפים בתכנית מצוותים לקבוצות עבודה.

מהו מבנה התכנית?

תכנית הלימודים היא בהיקף של 28 יחידות סמסטריאליות בנות 75 דקות.
התכנית נפרשת לאורך חמישה סמסטרים כשבכל סמסטר - כשני מודולים בני שבעה שבועות.

התכנית מחולקת לפרקים הבאים:
לימודי הכנה והשלמה, כלי ניהול משותפים, פרספקטיבות ניהוליות, פונקציות ניהוליות, כלי ניהול מתקדמים וקורסים אינטגרטיביים.

דוגמא של מבנה תכנית הלימודים מוצגת להלן

לוח שנה טנטטיבי

 

האם יש דרישות קדם? האם ישנם קורסי הכנה?

על כל המועמדים להגיע לרמת פטור במתמטיקה למינהל עסקים.

בחינת פטור תשלח לכל המועמדים במייל לפני תחילת המכינה.  בפני כל מועמד יעמדו שתי אפשרויות:

1.  להגיש את הבחינה לבדיקה.  במידה ויעבור – יהיה פטור מהמכינה.

2.  להשתתף במכינה ולעמוד בהצלחה בבחינה שבסופה.

לא יהיו פטורים ממתמטיקה על סמך לימודים קודמים.

 

פרטים על המכינה והבחינה במתמטיקה יתפרסמו בהמשך.

 

מהו עומס העבודה בתכנית? כמה זמן נדרש מעבר לזמן הלימוד בכיתה?

התכנית מאוד תובענית. התכנית מתנהלת בימי חמישי מ- 14:00-21:00 ובימי שישי מ- 8:00-14:00 
מניסיונינו, לכל שעת לימוד בכיתה יש להקדיש כשעה-שעתיים נוספות בבית.

האם חלה נוכחות חובה בשיעורים בכיתה?

התכנית מחייבת נוכחות בהרצאות ותלמיד שנעדר למעלה מ-40% מהרצאות קורס מסוים אינו יכול לסיים את הקורס.

מהי השיטה בה ניתנים הציונים?

הציונים ניתנים על בסיס 0-100.
ממוצע הציונים בכל קורסי החובה יהיה בטווח שבין 78-82. סטיית התקן המומלצת תהיה בין 5-10.
ממוצע הציונים בקורסי הבחירה יהיה בטווח שבין 83-87. סטיית התקן המומלצת תהיה בין 4-8.